28/02/2011

Magoo - Analiza Marży

Marża jako jeden z podstawowych wskaźników finansowych pozwala kadrze zarządzającej ocenić sytuację w przedsiębiorstwie. W przypadku realizacji wielu transakcji jej obliczenie i stałe monitorowanie może być bardzo trudne i czasochłonne. Z pomocą przychodzą nam systemy informatyczne, dzięki którym aktualny stan marży możemy otrzymać po kliknięciu jednego przycisku.

W taką właśnie funkcję został wyposażony system Magoo. Dla każdego zamówienia zrealizowanego w przedsiębiorstwie operator ma możliwość przeglądu szeregu wskaźników. Dodatkowo zostały zaimplementowane filtry umożliwiające analizę marży dla określonych parametrów takich jak kontrahent, pracownik, czy oddział. Co więcej użytkownik może wskazać okres dla jakiego ma zostać przeprowadzona analiza. Ważną funkcją jest również eksport wygenerowanych danych do pliku w formacie Microsoft Excel 2007.

Ponieważ sam system Magoo nie przechowuje faktur zakupu ani sprzedaży dane te musiały zostać pobrane z systemu Optima. Szybką i efektywną wymianę i analizę danych umożliwiły specjalnie przygotowane procedury bazy danych Microsoft SQL 2008 R2.

Platforma Bedrock

Platforma Bedrock to autorska platforma powstała dla potrzeb  Purple Stone służąca do budowy zarówno prostych aplikacji jak i rozbudowanego wielopoziomowego oprogramowania webowego. Stworzona została przez doświadczonych programistów, śledzących trendy na prężnie rozwijającym się rynku nowoczesnych technologii. Powstała po to, by zaspokoić potrzeby wymagających Klientów, przyspieszyć proces tworzenia oprogramowania, a przede wszystkim zminimalizować powstawanie błędów.