DocsUpdater - Aktualizator dokumentów

DocsUpdater

Aplikacja DocsUpdater została wykonana na zapotrzebowanie firmy Synthos SA. Duża liczba dokumentów z informacjami o produktach udostępniana na stronie www wymagała od pracowników częstej ręcznej ich aktualizacji. Dokumenty w formacie PDF są zarządzane w systemie IFS Applications – i to z jego poziomu następuje aktualizacja lub wycofywanie plików.

Aby zautomatyzować proces aktualizacji dokumentów firma Purple Stone przygotowała aplikację łączącą się z systemem IFS Applications i następnie aktualizująca pliki we wskazanych folderach na podanych serwerach. Ponieważ docelowo aplikacja ma aktualizować również inne pliki przygotowana została aplikacja umożliwiająca konfigurację. Użytkownik może podać typy aktualizowanych dokumentów, ich wersje językowe oraz wskazać na jakich serwerach lub zasobach zdalnych ma się odbywać aktualizacja.

Ponieważ aplikacja musiała łączyć się z wdrożonym systemem IFS Applications, dlatego zlecenie zostało zrealizowane przy udziale przedstawiciela firmy IFS, który ostatecznie zaakceptował wykonane rozwiązanie.