eszkola24.pl - Wirtualna Szkoła

eszkola24.pl - Wirtualna Szkoła

Realizacja części projektu jako podwykonawca.

Wirtualna Szkoła to rozbudowany system informatyczny wspierający pracę szkoły i ułatwiający pracę nauczyciela. Jest to pożyteczne narzędzie dla szkół, rodziców oraz uczniów. System powstał zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej, dzięki czemu spełnia wszystkie wymagania w zakresie bezpieczeństwa i funkcjonalności oraz w każdej chwili może zastąpić tradycyjny dziennik papierowy.

Podstawowymi zaletami systemu są: mobilność, innowacyjność oraz bezpieczeństwo. Dzięki nim oraz prostej i przejrzystej budowie, Wirtualna Szkoła znacznie ułatwia codzienne obowiązki szkolne. System okaże się pomocny nie tylko dla dyrektora i nauczycieli, ale również dla samych uczniów i ich rodziców.

MODUŁY SYSTEMU:

 • Dydaktyka
 • terminarz
 • multimedialne materiały dydaktyczne
 • dziennik elektroniczny
 • raporty i zestawienia
 • E-learning
 • katalog gotowych kursów
 • możliwość generowania własnych materiałów
 • Administracja
 • generator planu lekcji
 • generator świadectw
 • generator arkuszy ucznia
 • import danych z innych systemów
 • zarządzanie bazami danych
 • zarządzanie ogłoszeniami 
 • zarządzanie treściami
 • Poczta
 • Forum szkolne
 • Generator testów
 • Wirtualna biblioteka

 

Źródło: http://www.eszkola24.pl/czym-jest-wirtualna-szkola oraz http://www.eszkola24.pl/moduly-systemu