360mlm

360mlm

Aplikacja 360mlm została przygotowana jako pierwszy etap większego systemu sprzedaży MLM. Korzystając z aplikacji Facebook użytkownik w zamian za zdobywanie kolejnych użytkowników i polubienie określonych stron Fan Page otrzymuje punkty. Celem każdego użytkownika jest uzyskanie minimum 100 punktów.

Aplikacja wymaga od użytkownika polubienia dwóch określonych stron Fan Page. Jeżeli użytkownik nie lubi obu stron Fan Page, nie może w pełni korzystać z aplikacji - zdobywać kolejnych punktów. Przy pierwszej rejestracji użytkownik musi wybrać swojego opiekuna. Wybór użytkowników którzy zostaną wyświetleni jest określony algorytmem, który bierze pod uwagę relacje użytkownika z innymi użytkownikami systemu 360mlm, miasto pochodzenia, czy wskazanie samego użytkownika przez link referencyjny.

Po wybraniu opiekuna użytkownik ma dostęp do swojego własnego linku referencyjnego, ma możliwość publikacji wiadomości na swojej ścianie zachęcających do przyłączenia się do systemu oraz może zapraszać swoich znajomych wysyłając im zaproszenia.

Użytkownik ma również dostęp do poglądu wszystkich użytkowników, którzy wybrali go na opiekuna. Może wysłać im wiadomość sprawdzić stan punktowy, czy liczbę zdobytych przez nich nowych dystrybutorów.