AdLink Auto Poster

AdLink Auto Poster

Aplikacja Ad Auto Poster umożliwia tworzenie zestawu linków, z których każdego dnia losowe zostają dodane do wskazanych stron Fan Page, których użytkownik jest administratorem.

Użytkownik dodaje zestaw linków, wskazując dodatkowy opis oraz wiadomość. Następnie wybiera ze wszystkich stron Fan Page, na których jest administratorem, te na których będą publikowane reklamy/linki. Losowo wybrane linki o określonych godzinach zostają dodane do wskazanych stron Fan Page. Oprócz automatycznego/cyklicznego rodawania adresów www dostępny jest przycisk umożliwiający ręczne wywołanie funkcji wylosowania i opublikowania linków.

Przy pierwszym uruchomieniu, aplikacja pobiera dane o wszystkich stronach Fan Page zarządzanych przez użytkownika. W przypadku aktualizacji danych strony Fan Page, wystarczy przycisnąć przycisk aby nowe dane znalazły się również w aplikacji.

Dostęp do aplikacji jest chroniony. Tylko wybrani użytkownicy mają do niej dostęp. Autoryzacja dostępu została opracowana z wykorzystaniem mechanizmów Facebook'a.