Projekt ESSO

Projekt ESSO

Aplikacja ankietowa działająca na portalu Facebook.com. Użytkownicy po podaniu kilku informacji o sobie odpowiadają na szereg pytań zaznaczając najbardziej trafną odpowiedź. Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania ankietowany ma możliwość zaprosić swoich znajomych do udziału w badaniu oraz umieścić na swojej ścianie wpis z informacją o badaniu.

Wraz z aplikacją przygotowany został panel administracyjny oparty o Platformę Bedrock. Panel udostępnia listę użytkowników, którzy wzięli udział w badaniu ankietowym oraz udzielone przez nich odpowiedzi. Dodatkowo w celu późniejszej analizy wyników ankietowych dostępna jest opcja eksportu danych do pliku Microsoft Excel.