Ile Mam Lat - Aplikacja Facebook

Ile Mam Lat - Aplikacja Facebook

Zgaduj ile lat mogą mieć osoby na zdjęciach! Aplikacja umożliwia dodawanie własnych zdjęć jak i z profilu Facebooka. Dla wszystkich zdjęć dostępne są dokładne statystyki. Możliwe jest również sprawdzanie jak dobrze oceniasz wiek w zależności od płci. Serwis www.ilemamlat.pl w wydaniu jako aplikacja Facebook.

Na podstawie serwisu IleMamLat.pl została przygotowana aplikacja Facebook udostępniająca większość funkcji. Użytkownik może korzystać z obu wersji zachowując ten sam profil. Dzięki takiemu rozwiązaniu użytkownik w zależności od swoich upodobań może korzystać z pełnej wersji lub z wersji na Facebooku.

Oprócz standardowej aplikacji, przygotowana została wersja do osadzenia na Fan Page'u. Administrator strony uzyskuje dostęp do panelu umożliwiającego ustawianie jakie zdjęcia mają być wyświetlane w aplikacji na jego stronie.

Aby poszerzyć grono odbiorców aplikacja dostępna jest zarówno w wersji polskiej jak i angielskiej. Wyświetlany język jest zależny od języka Facebook'a i jest on wykrywany automatycznie.

Szczegóły:

Data wdrożenia

Marzec 2011

Czas wykonania

1 miesiąc
Wiadomości:
  • Wraz z wprowadzeniem przez serwis Facebook.com wymogu, aby każda aplikacja była wyposażona w certyfikat SSL, aplikacja IleMamLat została zaktualizowana do wspierania bezpiecznego połączenia SSL. Na domenie www.ilemamlat.pl na której funkcjonuje aplikacja oraz serwis www został zainstalowany certyfikat SSL firmy RapidSSL.

  • Aplikacje przygotowane na platformę Facebook.com można wykonać w wielu wersjach językowych. Język używany przez użytkownika jest automatycznie wykrywany, dzięki czemu można wyświetlić odpowiedni kontent. Dodatkowo Facebook udostępnia aplikację do tłumaczeń, w której możemy przetłumaczyć elementy statyczne, takie jak np. opis Fan Page'u.