Fb Auto Poster

Fb Auto Poster

Aplikacja FB Auto Poster umożliwia zarządzanie harmonogramem publikacji linków na posiadanych przez użytkownika stronach Fan Page. Użytkownik dodając link wskazuje na której z jego stron Fan Page ma zostać opublikowany. Ustawia dokładną datę i czas publikacji. Ma również możliwość dodania linku do zdjęcia, które ma się pojawić jako miniatura.

Aplikacja jest chroniona przed nieautoryzowanym dostępem. Jedynie użytkownicy o wskazanych identyfikatorach mają do niej dostęp. Dodatkowo aplikacja zapewnia wgląd do historii opublikowanych linków. Użytkownik w każdej chwili może sprawdzić gdzie i o której godzinie został opublikowany dany link.

Przy pierwszym uruchomieniu, aplikacja pobiera dane o wszystkich stronach Fan Page zarządzanych przez użytkownika. W przypadku aktualizacji danych strony Fan Page, wystarczy przycisnąć przycisk aby nowe dane znalazły się również w aplikacji.

Oprócz aplikacji FB, który stanowi jedynie interfejs użytkownika umożliwiający zarządzanie, przygotowany został skrypt który uruchamiany co określony czas (domyślnie 10 minut) sprawdza i ewentualnie publikuje wcześniej dodane linki.